Paneelkeuze

De technisch ontwikkeling van zonnepanelen heeft afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Fabrikanten weten jaar op jaar de efficiency van de panelen te verbeteren, en daardoor de kostprijzen omlaag te brengen. Wij hebben nauwe relaties met alle grote fabrikanten, waardoor wij nieuwe technieken en innovaties snel in onze projecten kunnen toepassen. Uiteraard wordt daarbij kritisch gekeken of de nieuwe technieken ook de lange levensduur van de panelen kunnen weerstaan. Enkele voorbeelden van nieuwe technieken in ons assortiment: - N-type panelen, die in tegenstelling tot p-type cellen resulteren in een lagere LID-degradatie (afname van efficiency onder invloed van zonlicht, gedurende de levensduur). - Bifacial panelen, die ook zonlicht dat op de achterzijde van de panelen valt kan omzetten. Hierdoor kan tot 15% meer opbrengst gehaald worden, uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid licht die de achterzijde opvangt. - Glas-glas panelen waren altijd veel duurder. Doordat fabrikanten steeds grotere panelen maken (tot wel 3m2), en tegelijk ook bifacial cellen toepassen, zullen de komende jaren steeds meer glas-glas panelen toegepast worden. Het voordeel van glas-glas panelen, in combinatie met bifacial cellen is duidelijk, stabielere panelen (minder risico op micro-cracks) en een hogere opbrengst.

 
 

Montagesystemen

ProfiNRG produceert haar eigen montagesystemen voor hellende daken. Voor platte daken werken wij samen met grote fabrikanten van montagesystemen zoals Sunbeam. Bij grondgebonden systemen is de bodemgesteldheid bepalend voor de selectie van het montagesysteem. Voordat een keuze wordt gemaakt, worden eerst bodemproeven gedaan, om zetting en kleef te bepalen. Afhankelijk van de uitkomst wordt een traditionele rampalen toegepast, of innovatieve driepootsystemen, boorpalen. Zon op kas Voor kassen hebben we recent een nieuw montagesysteem ontwikkeld. Het systeem is uniek, omdat het bestaande kasdek wordt vervangen. We verwijderen het bestaande glas maar hergebruiken aanwezige roedes en goten. Daarover heen bouwen we een nieuw dek met standaard zonnepanelen met frame. Het resultaat is een zeer concurrerend systeem, dat snel en veilig gemonteerd kan worden en heel goed kan concurreren met alternatieve systemen, waarbij vaak op maat gemaakte frameloze panelen moeten worden toegepast.

Omvormers

ProfiNRG past op al haar projecten Huawei omvormers toe. Als de eerst klant van Huawei in de Benelux, hebben we mede aan de basis gestaan van nieuwe omvormers en optimizers die Huawei op de markt brengt. De omvormers van Huawei onderscheiden zich door uitgebreide mogelijkheden voor monitoring, bewaking, regeling en configuratie op afstand.

 
 

Bekabeling

Kabels vormen de slagaders van uw installatie. Tegelijkertijd is er helaas vaak te weinig aandacht voor de kwaliteit van de kabels, de afwerking en kabeltracés. Hierdoor worden vaak onnodig opbrengstverliezen geleden. Wanneer kabels niet vakkundig worden aangebracht zullen deze gedurende de levensduur van de installatie problemen veroorzaken. De bekabeling wordt vaak het ontwerp van AC en DC kabeltracés.

Monitoring en energiemanagement

In 2012 introduceerde ProfiNRG de Fuseguard. Hiermee kon het omvormervermogen groter zijn dan de het vermogen van de netaansluiting, zolang er voldoende eigen gebruik was. Inmiddels is ons assortiment aan energiemanagement en controle verder uitgebreid. Zo hebben wij recent de Profit-manager ontwikkeld die een installatie kan terugschakelen of afschakelen bij negatieve stroomprijzen. Hierdoor levert deze regeling u uiteindelijk geld op. Energiemanagement, Power Control en energieopslag wordt voor installatie-eigenaren essentieel, vanwege eisen van Tennet, netbeheerders en Energiebedrijven. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw installatie.

 
 

Ontwerp optimalisatie

Onze Engineers beschikken over geavanceerde software voor het maken van autocad ontwerpen, opbrengst berekeningen en schaduwanalyses. Wij kunnen op basis van hoogtemodellen een exact ontwerp maken van uw systeem, waarbij rekening wordt gehouden met schaduweffecten van bijvoorbeeld bomen, hoogspanningsmasten of windmolens. Hierdoor optimaliseren wij het ontwerp van uw installatie, waardoor deze optimaal presteert gedurende de levensduur. Wilt u meer weten over onze mogelijkheden voor uw project, neem dan contact met ons op.

Meer informatie?

Arjen heeft passie voor duurzaamheid. Hij heeft in verschillende rollen voor de zakelijke markt projecten geïnitieerd en gerealiseerd. Blinkt uit in het verbinden van verschillende stakeholders en is een echte spin in het web. Dat varieert van het opstellen van een valide businesscase, aanvragen van subsidies, tot en met ontwerp en voorstel. Geïnteresseerd in wat Arjen voor u kan betekenen, neem dan contact met hem op.

Onze uitgekiende oplossingen
Arjen Schaap