Groene waterstof in de SDE++

Deze week heeft Minister Eric Wiebes van Economische zaken en klimaat, bekend gemaakt in hoeverre groene waterstofprojecten kunnen rekenen op subsidie vanuit de SDE++. Vooralsnog zijn de bijdragen klein. Opvallend is dat groene waterstof een uitzonderingspositie heeft gekregen in de zin dat het is toegelaten, ondanks dat de prijs per vermeden ton CO2 uitstoot hoger is dan de gestelde grens van €300,-. Tegelijk is het kabinet bezig met een strategische visie op waterstof, afhankelijk daarvan openen zich nog andere mogelijkheden voor waterstofprojecten.

Voor de hele brief zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/17/kamerbrief-over-voortgang-verbrede-sde-en-eerste-openstelling-sde-2020

In bijlage 6 staat de onderbouwing voor de subsidie voor groene waterstof.