Deze week heeft Minister Wiebes de kabinetsvisie Waterstof gepresenteerd. Het is een krachtige brief met een duidelijke boodschap: ‘Voor een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar is, zijn CO2-vrije gassen onmisbaar. CO2-vrije waterstof is daarin een noodzakelijke schakel. Het meest voorkomende element in het universum blijkt ook zeer verbindend te werken in Nederland, met name door de unieke uitgangspositie die Nederland heeft.’

Voor de combinatie van ‘zonneparken en waterstof’ is het interessant dat er komende tijd onderzocht wordt of er een verplichting tot bijmengen van waterstof in het aardgasnet kan komen. Volgens de IRENA* een kosteneffectieve en flexibele manier om opschaling van groene waterstof te ondersteunen.

Voor de hele brief volg deze link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/30/kamerbrief-over-kabinetsvisie-waterstof

*IRENA= International Renewable Energy Agency

kabinetsvisie waterstof