Kamerbrief over SDE++

De SDE++ regeling gaat op 29 september 2020 van start. Er is een subsidiebudget van 5 miljard euro. SDE++. Technieken waarvoor de SDE++ subsidie beschikbaar is zijn: • Aquathermie • CO2-afvang en -opslag (CCS) • Composteringswarmte • Elektrische boilers (in de industrie) • Restwarmtebenutting (uit de industrie en datacentra) • Waterstofproductie (door elektrolyse) • Warmte- en koudeopslag (WKO) in de glastuinbouw • Warmtepompen (voor gebruik in de industrie) • Uitbreiding zonthermie (glastuinbouw) • Uitbreiding geothermie (ondiepe geothermie, en toepassingen voor stadswarmte en glastuinbouw) • Wind-energie en waterkracht (inclusief osmose). • Zon-PV (met aangescherpte voorwaarden) Voor andere technieken wordt overigens nog bekeken of ze in een later stadium (wellicht vanaf 2021) in aanmerking komen voor een SDE++ subsidie. Het gaat dan met name om: recycling, biobased productie, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer, hergebruik van afgevangen CO2 (CCU), en elektrificatie in de industrie (voor andere toepassingen dan elektrolyse of verwarming).

 
 

Concurrentie om emissiereductie

De SDE++ subsidie blijft een stimuleringsregeling met (meerjarige) exploitatiesubsidies, waarmee de ‘onrendabele top’ van de betreffende techniek vergoed wordt. Wat verandert is de rangschikking van de ingediende subsidieaanvragen per techniek. Bij de huidige SDE+ gebeurt de rangschikking op basisbedrag (kostprijs voor groen opgewekte kilowattuur). Bij de nieuwe SDE++ gebeurt de rangschikking op subsidiebehoefte (subsidiebedrag per ton CO2-reductie) met een maximum van 300 euro per ton CO2-reductie. De onderstaande tabel bevat de fasering voor de SDE++ najaarsronde van 2020: Fasegrenzen SDE++ najaar 2020 €/tonCO2 29 september (9.00 uur) € 70 5 oktober (17.00 uur) € 85 12 oktober (17.00 uur) € 180 19 oktober (17.00 uur) tot 22 oktober (17.00 uur) € 300

Wat kan ProfiNRG voor u betekenen?

Wij helpen u met het tijdig voorbereiden van uw SDE++ subsidieaanvraag en het bepalen van het benodigde subsidiebedrag. De SDE+-subsidie werkt volgens een tendersysteem: producenten van duurzame energie concurreren om het subsidiebudget. Wie een lagere subsidie aanvraagt, maakt meer kans op toekenning. Er is veel belangstelling voor de SDE++. Er wordt meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is. Het is daarom belangrijk dat u van tevoren weet welk subsidiebedrag u nodig heeft om de aanschaf van uw PV-installatie rendabel te maken. We maken een doordacht plan met: • de kostprijs en de kwaliteit van de pv-installatie; • het eigen energieverbruik; • het beschikbare dakoppervlak; • hoe het dak ten opzichte van de zon ligt; • eventuele asbestdaken; • uw financiële mogelijkheden; • huidig aansluitvermogen. Wilt u een vrijblijvende rendementsberekening, advies op maat of een offerte? Bel dan 030 26 58 512 of mail naar info@profinrg.nl.