Is mijn perceel geschikt?

Steeds meer agrariërs kiezen ervoor om hun percelen te verhuren voor een zonnepark. Dit zijn niet alleen agrariërs op leeftijd. De praktijk leert dat maar een klein deel van de percelen geschikt is voor de bouw van een zonnepark. Het professioneel beoordelen van de geschiktheid van een perceel is niet makkelijk en hangt af van een aantal factoren:


Schaalgrootte en grondprijs
Vanuit economisch oogpunt genieten percelen groter dan 8 hectare de voorkeur. Bij grondprijzen boven 100.000 Euro per hectare nemen de kansen voor een succesvolle ontwikkeling sterk af.

Afstand tot de netkoppeling
Vanuit economisch oogpunt mag de afstand van een zonnepark tot de verbinding aan het netkoppelingspunt niet te groot zijn.

Ruimtelijk beleid van de overheid
Een aantal provincies en gemeentes hebben reeds criteria geformuleerd onder welke voorwaarden er zonneparken gerealiseerd kunnen worden. Een perceel is alleen kansrijk als het binnen de kaders van het ruimtelijk beleid past. Vaak geven overheden de voorkeur aan percelen die direct aan een industrieterrein of aan de hoofdinfrastructuur (weg of spoor) liggen.

Maatschappelijk draagvlak
Enthousiasme van de direct betrokkenen (bijvoorbeeld de buren) en de lokale overheid zijn cruciaal om met succes een zonnepark te ontwikkelen.

Zoninstraling
In heel Nederland is het haalbaar om een zonnepark te ontwikkelen. De zoninstraling is echter niet overal hetzelfde. In het westen van Nederland kan de zoninstraling tot wel 10% hoger zijn.

 
 

Sunvest ontwikkelt

Dochteronderneming Sunvest ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert zonneparken. U profiteert als grondeigenaar van zeer hoge huuropbrengsten voor uw grond, terwijl wij alle risico’s nemen tijdens de ontwikkeling, bouw en exploitatie. Daardoor geniet u wel van de lusten, maar heeft u niet de lasten. Sunvest biedt u een gratis quickscan aan om te bepalen of uw perceel kansrijk is het bouwen van een zonnepark. Neem hiervoor contact met ze op via de website.

Meer informatie?

Cees is oprichter en mede-eigenaar van ProfiNRG. Inmiddels heeft hij meer dan 10 jaar ervaring in ontwerp, verkoop en realisatie van zonne-energiesystemen. Bij ProfiNRG richt hij zich voornamelijk op de verkoop en ontwikkeling van zonne-parken en grootschalige daken. Heeft u een interessante case voor hem, dan komt hij graag met u in contact.

ZONNEPARKEN
Cees van de Werken